Update: 01.03.2013

Wieża Bismarcka i Hala Bismarcka
Wieża Bismarcka w Polanowie na Pomorzu.

Uwagi wstępne

Na podstawie różnych danych źródłowych nie można dziś jednoznacznie stwierdzić, czy sam fundator wybudował tę wieżę jako„Wieżę Bismarcka”, czy nazwa wieży została zmieniona na „Wieżę Bismarcka” dopiero w roku 1935, po wizycie Gauleitera.


Planowanie budowy

Żydowski mieszkaniec Polanowa, Hermann Kohls, od połowy do końca lat 20-tych XIX wieku ufundował 40.000 Marek na budowę wieży widokowej na „Wielkim Widoku”. Znajdująca się tam już wcześniej restauracja również nosiła tę samą nazwę.


Prace budowlane

Wieża została wybudowana w latach 1926 / 1927 i 1930.

Do budowy użyto cegieł, a do nadbudówki zastosowano konstrukcję szkieletową drewnianą (szachulcową).

Budową nadzorował Franz Berndt z Polanowa.


Opis wieży

Czworokątna budowla wybudowana została jako wieża widokowa bez instalacji ogniowej w bezpośrednim sąsiedztwie powstałej wcześniej restauracji „Wielki Widok” („Große Aussicht“). Płasko zakończony dach restauracji pełnił rolę platformy widokowej.

Pod koniec II. wojny światowej wieża została zniszczona przez ostrzał z czołgów sowieckich. Krótko po zakończeniu wojny wieżę zburzono do końca. Hala Bismarcka służyła ludności polskiej jeszcze przez wiele lat za salę do imprez tanecznych, aż do momentu całkowitego jej zburzenia.

Fragmenty murów fundamentowych wieży zachowały się do dnia dzisiejszego. Wybudowano na nich nową wieżę ochrony przeciwpożarowej.


Linki (miejsce stania)

Google Maps

Google Earth


Źródła

- Seele, Sieglinde: Lexikon der Bismarck-Denkmäler, wyd. Imhof-Petersberg, 2005, str. 312/313
Seele, Sieglinde; Mannheim (archiwum Seele): BISMARCK-TURM von Pollnow (Pommern)
Lux, Jürgen: „Bismarcktürme in Pommern“ in „Die Pommersche Zeitung“ z dnia 01.09.2001, str. 16
Herter, Kurt: "Der Bismarck-Turm in Pollnow" w: Mohr, P. und H.: Geschichte und Geschichten aus Pollnow und Umgebung", wyd. własne 1989


Zdjęcia

- Dr. Jürgen Lux, Schönaich (widokówki historyczne)


Tłumaczenie na język polski – Marek Mosoń, Wrocław