Update: 13.06.2013

Wieże i kolumny Bismarcka na świecie
Topografia Wież Bismarcka

Większa część z 240 wież wybudowano w granicach terytorium Rzeszy Niemieckiej z 1914 roku. Do tego dochodzą jeszcze wieże wybudowane w Austro–Węgrzech, byłych koloniach i Chile.

Wieże Bismarcka znajdowały i znajdują się na terenie następujących państw (granice 2002r.)

Ø  Niemcy (zachowało się 146 ze 184 wież)

Ø  Polska (zachowało się 17 z 40 wież)

Ø  Rosja (zachowały się 2 z 4 wież)

Ø  Czechy (zachowały się 3 z 3 wież)

Ø  Francja (zachowała się 2 z 3 wież)

Ø  Dania (jedna wieża, która się nie zachowała)

Ø  Austria (jedna wieża, zachowała się)

Ø  Chile (jedna wieża, zachowała się)

Ø  Papua – Nowa Gwinea (jedna wieża, która się nie zachowała)

Ø  Tanzania (jedna wieża, która się nie zachowała)

Ø  Kamerun (jedna wieża, która się nie zachowała)


Według podziału na kraje związkowe, najwięcej wież ku czci byłego kanclerza Rzeszy zachowało się w Nadrenii Północnej – Westfalii (24 z 31) I Turyngii (17 z 24).

Na terytorium kraju Saary nie było nigdy Wież Bismarcka. Planowane 2 wieże (Saarbrücken i Saarlouis) nie zostały nigdy wybudowane. Również w Hamburgu nie było Wieży Bismarcka.

Berlin, Brema i Hamburg od roku 1945, 1966r i 1942 (lub 1926) również nie posiadają na swoim terenie ani jednej wieży ku czci byłego kanclerza Rzeszy.

Planowano wybudowanie ponad 410 Wież Bismarcka. Z tej liczby zrealizowano prawdopodobnie przynajmniej 240 projektów.


Tłumaczenie na język polski – Marek Mosoń, Wrocław